Internet – Di động

Vào buổi chiều và một số bạn bè kinh doanh Internet di động, cảm giác chung của chúng ta là: thị trường Internet di động thay đổi quá nhanh bây giờ! ! Các thiết bị mới, ứng dụng mới, mô hình mới khác, mỗi nhóm nhỏ, không ngừng thúc đẩy lật đổ, sửa đổi và nỗ lực. Lenovo tuần cuối cùng trong phân tích của Frost & Sullivan của chuyến viếng thăm văn phòng Trung Quốc, cố vấn trưởng của Wang Yuquan, một nghiên cứu viên cao cấp như lĩnh vực viễn thông, quan sát và phân tích, anh đứng ở đỉnh cao của ngành công nghiệp, tập trung vào chiều sâu thị trường và mở rộng, đường viền rộng của những cơ hội ngành công nghiệp điện thoại di động hiện nay, đội ngũ phát triển lỗi dễ dàng truy cập và bẫy, mà còn để chia sẻ những kỳ vọng và đề xuất định hướng tương lai với bạn.

Đối với các doanh nhân, đây là đáng xem và đọc lại loạt cuộc phỏng vấn. Hầu hết các doanh nghiệp thời gian người bị ám ảnh với bàn tay của mình bị chôn vùi trong một dự án, không có nhiều thời gian rảnh rỗi để xem đường, đánh giá tình hình, kịp thời điều chỉnh chiến lược và định hướng của nó. Đặc biệt là trong việc thay đổi lĩnh vực Internet di động quá nhanh, ông ngẩng đầu lên để xem đường có ý nghĩa hơn không thể bỏ qua. Làm thế nào để làm điều đúng đi đúng hướng, nhận thức quan trọng của xu hướng và nắm bắt.

Khi ngày càng nhiều chủ đề trong suốt cuộc phỏng vấn tham gia vào giai đoạn chuẩn bị, chúng tôi khởi động truy cập vào nội dung. Phần thứ nhất là phần giới thiệu, một cơ hội để nói về ngành công nghiệp Internet di động, từ nền tảng phát triển của sự thay đổi, thay đổi vai trò của các nhà khai thác, với những thay đổi trong tốc độ dòng chảy, một sự hiểu biết sâu sắc về những thay đổi trong môi trường công nghiệp là điểm khởi đầu cho suy nghĩ về tương lai, nhiều nó nên là nền tảng của hành động đầu tư. Tôi tin rằng video này có thể cung cấp cho nó tiếp xúc tuyệt vời để thay đổi, và phân loại rõ ràng hơn và truyền cảm hứng cho hợp lý.